Guest Relation

Local news

Published on มกราคม 9th, 2016 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 บริเวณสนามด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง แจกของขวัญของรางวัลมากมาย

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ โดยนายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้เป็นประธานเปิดงาน มีนายสุชาติกิตติธรกุล รองนายก อบต.อ่าวนาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาอบต.อ่าวนาง ผู้นำชุมชน เด็ก และผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 2,000 คน และได้รับเกียรติจาก น.ท. พรตพงษ์ แซงราชา เสนาธิการกรมทหารราบที่ 2 นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมแจกของขวัญ ของรางวัลแก่เด็ก ๆ โดยนายพันคำ กิตติธรกุล ประธานการจัดกิจกรรมฯได้อ่านสาสน์ของนายกรัฐมนตรี และได้กล่าวว่า เนื่องด้วยทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ คือ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ซึ่งอบต.อ่าวนางได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อมอบความสุขความสนุกให้เด็กๆเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความภูมิใจ มีระเบียบ วินัย รับผิดชอบต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกให้มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงการเป็นเยาวชนที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลัง สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตั้งแต่เวลา 7.30-12.00 น. ภายในงานจัดให้มีการจับสลากแจกของขวัญของรางวัล แก่เด็ก ทั้งจักรยาน ตุ๊กตา ชุดเครื่องเขียน ของใช้ไฟฟ้า และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย และการแสดงท่าทางประกอบเพลงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง การตอบปัญหารับรางวัล เกมส์การละเล่นต่างๆ จากสถานประกอบการโรงแรม การแสดงจากช้างน้อย การแสดงอาวุธ จากกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมให้การสนับสนุนในการจัดงานวันเด็ก เพิ่อเพิ่มกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เต็มอิ่มกับความสุข สนุกสนาน นอกจากจะได้รับของขวัญ ของรางวัล ได้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วยังได้เรียนรู้การเป็นผู้รับและเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นผู้ให้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นจินตนาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเป็นกำลังของชาติ ในอนาคตข้างหน้าได้ต่อไป

ภาพและข่าว : อบต.อ่าวนาง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑