Guest Relation

Environment

Published on พฤศจิกายน 5th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม “วันรักษ์พีพี ประจำปี 2557 15 ตุลาคม 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม “วันรักษ์พีพี ประจำปี 2557 15 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10 .00 น. ที่บริเวณลานประติมากรรม เกาะพีพี หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันรักษ์พีพี รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 โดยมีนายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอำเภอเมืองกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนบนเกาะพีพี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้าร่วม จำนวนกว่า 700 คน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะพีพีให้มีความสะอาด สวยงาม สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางกล่าวว่า เกาะพีพีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้เกาะพีพีมีอัตราการจริญเติบโตทางภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ตามมาโดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม หรือวันรักษ์พีพี ขึ้นเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บนเกาะพีพีให้มีความสะอาด สวยงาม โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะพีพี ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรม เก็บขยะและทำความสะอาดรอบเกาะพีพี จำนวน 10 เส้นทาง เช่น จาก ท่าเรือ ถึงควนหินเหล็กไฟ จากพีพีดอน ถึงโรงแรมบ้านเกาะพีพี จากถนนหลังพีพีโฮเต็ล ถึงเซเว่น และในซอยทุกเส้นทาง รวม 10 เส้นทาง และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณท่าเทียบเรือเกาะพีพี โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเกาะพีพีและทีมนักดำน้ำ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดมาเป็นประจำทุกปี โดยที่ทาง อบต.อ่าวนางได้เริ่มโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม หรือวันรักษ์พีพี มาตั้งแต่ปี 2542 ในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 โดยจัดงบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท เพื่อสร้างความร่วมมือ ปลูกจิตสำนึก จากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้มีความรัก หวงแหน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนเกาะ พีพี ให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้เก็บขยะจากบนบกและในน้ำได้เป็นจำนวนมาก และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและผู้ประกอบการ ส่วนราชการ ภาคเอกชนด้วยดีเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งร่วมกันนำอาหารพร้อมเครื่องดื่มมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมก็ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑