Guest Relation

NEWS

Published on พฤศจิกายน 26th, 2017 | by Divali

0

หลักสูตร “ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนการปีนหน้าผา แหลมพระนาง จังหวัดกระบี่ ระดับ 1,2,3

โครงการสร้างมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญการปีนผา พื้นที่แหลมพระนาง จังหวัดกระบี่

หลักสูตร “ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนการปีนหน้าผา แหลมพระนาง จังหวัดกระบี่ ระดับ 1,2,3

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการให้บริการนำเที่ยวปีหน้าผาภายในพื้นที่แหลมพระนาง กับสมาชิกผู้ฝึกสอนการปีนหน้าผาในชมรมปีนหน้าผาไร่เล ให้มีความปลอดภัยดีมากขึ้น คงเอกลักษณ์เดิมไว้ และมีมาตรฐานทัดเทียมความเป็นสากล
2. เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนการปีนหน้าผาให้มีทักษะการทำงานอย่างปลอดภัย ผ่านการอบรมได้การรับรองจากองค์กรที่เป็นสากลด้านการปีนหน้าผามากยิ่งขึ้น ทำให้ส่งผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่
3. เพื่อตรวจสอบและติดตามประเมินผลการทำงาน ระบบวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ การสรุป วิเคราะห์การดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมปีนหน้าผาไร่เล จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะที่ 1

วันที่ 1 – 31 ส.ค. 60 : ศึกษาโครงการ
วันที่ 1 – 30 ก.ย. 60 : สรุปหลักสูตร
วันที่ 15 – 18 ต.ค. 60 : อบรมหลักสูตร ระดับที่ 1 รอบที่ 1
วันที่ 1 – 4 พ.ย. 60 : อบรมหลักสูตร ระดับที่ 1 รอบที่ 2
วันที่ 8 – 10 ธ.ค. 60 : อบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยว
โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑