Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 13th, 2014 | by Divali

0

สื่อมวลชนเวียดนาม เยือนจังหวัดกระบี่

สื่อมวลชนเวียดนาม เยือนจังหวัดกระบี่ หวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-เวียดนาม ตลอดจนประชาชนของทั้งสองประเทศ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศเวียดนาม จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-เวียดนามขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธฺอันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าวประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยคณะสื่อมวลชนสมาคมนักหนังสือพิมพ์ประเทศเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2557 จำนวน 9 คนโดยมี Mr.Pham Quoe Toan รองประธานนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะ

ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคมที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชนสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายนเรศ เหล่าพรรณราย สื่อมวลชนจากกรุงเทพธุรกิจทีวี เป็นตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ในวันที่เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ คณะสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ นำโดยนางสาวสรัญญา บุญโสม ได้ไปต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ซึ่ง ผอ.ท่าอากาศยานฯได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางเข้าพบนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ได้กรุณาให้เกียรติต้อนรับและให้ข้อมูลของจังหวัดกระบี่ในด้านต่างๆ เมื่อแล้วเสร็จคณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศเวียดนามและสื่อมวลชนได้เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเรือนทิพย์ โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพ และมีนางสาวอรนุช หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตลอดจนข้าราชการในสังกัดได้ให้การต้อนรับ ตลอดระยะเวลาที่คณะสื่อมวลชนเวียดนามได้พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และคาดว่าสื่อมวลชนเวียดนาม จะได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเวียดนามได้ในระดับหนึ่ง

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑