Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 2nd, 2016 | by Divali

0

สื่อมวลชนกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติ “งานสัมนานานาชาติด้านการเงินและการจัดการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติรัฐเซอลางอร์ มาเลเซีย และมหาวิทยาลัยฟาตอนี ปัตตานี ประเทศไทย

“งานสัมนานานาชาติด้านการเงินและการจัดการ”
สัมนาความร่วมมือด้านการศึกษา ในด้านเศรษฐกิจและการเงิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติรัฐเซอลางอร์ ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยฟาตอนี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ.
โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมนาในครั้งนี้มี ท่าน เอินจิก ซูลฮิซซาม หัวหน้าสำนักงานการทะเบียนมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติรัฐเซอลางอร์ ประเทศมาเลเซีย, ท่านดร. นูร ฮากีมะห์ บินตี มูฮัมหมัด นูร คณบดีคณะการจัดการและการเงินมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติรัฐเซอลางอร์ และท่านปวน ฮาเซลีนา เดวี ฟัตฮุลอารีฟีน ผู้อำนวยการจัดงามสัมนาผศ. ท่านดร.อะหมัด โอมาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการ, ท่านอับดุรรอฮฺมาน วอเดร์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาตอนี, หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาตอนี, ท่านสวาสดิ์ เถาว์กลอย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะสื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ

จากการที่ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ ผู้แทนแต่ละสถาบันที่ร่วมลงนาม เพื่อให้การบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ได้เป็นที่รับรู้ กว้างไกล..สื่อมวลชนก็ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่ง ของความร่วมมือในการช่วยกันทำให้ข้อตกลงบรรลุผล ด้วยการเผยแพร่ ข่าวสารและช่วยกันติดตามผลการดำเนินงาน ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้าใจ ไปในทุกภาคส่วน

อนาคตของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้รับการศึกษา และการพัฒนาอย่างมีระบบและโครงสร้างแนวทาง ที่วางไว้ เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นภาระหน้าที่ ทั้งระดับภูมิภาค และนานาชาติ ที่ตอบรับ กับหลักการประชาคมอาเชียนหลักการความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน ที่เป็นหลักการสำคัญที่เป็นพื้นฐานให้ประชาคมมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ที่ดีจะได้เป็นพลังเพื่อช่วยกันพัฒนาประชาคมอาเชี่ยนต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑