Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 21st, 2017 | by Divali

0

โครงการพัฒนาเกาะพี พี 4.0

478
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายพินิจ บุญเลิศ ผุ้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เกาะ พีพี เพื่อสำรวจสร้างทางเชื่อม ม7-ม8 เพื่อส่งคนป่วยเข้า รพ เกาะพีพี และความปลอดภัยนักท่องเทียว ที่ชอบขึ้นชม Veiw point of Koh Phi Phi Krabi Thailand.
ตามโครงการพัฒนาเกาะ พีพี. 4.0 ซึ่งประกอบด้วย
งบประมาณ ปี 2560
     1.ปรับปรุงเส้นทางหนีภัย ( ปูบล็อคคอนกรีต ) งบประมาณ 11.562 ล้านบาท ( ซอย พี พี 1-7 ) ระยะทาง 957.30 เมตร
     2.พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ 25.6 ล้านบาท ( ติดตั้งเสาไฟ HIGH MAST และเสาไฟโซล่าเซลล์
     3.ปรับปรุงถนนสายเชื่อม บ้านแหลมตง – โล๊ะบาเกา งบประมาณ 12.756 ล้านบาท กว้าง 3เมตร ยาว 1.81 เมตร หนา 0.15 เมตร
    4.ปรับปรุงเส้นทางหนีภัย ทางขึ้นหมู่บ้าน สินามิ บ้านเกาะ พีพี หมุ่ ที่ 7 งบประมาณ 4.561 ล้านบาท
งบประมาณ ปี 2561
การก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมบ้านเกาะ พีพี – บ้านแหลมตง งบประมาณ 40 ล้านบาท กว้าง 4 เมตร ยาว 4,900 เมตร
****   เกาะ พี พี อยู่ ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่ เป็นเขตในการปกครอง ของตำบลอ่าวนาง พื้นที่เป็นเกาะ หมู่ 7 และหมู่ 8 ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกระบี่
ตำบลอ่าวนางประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านช่องพลี หมู่ 2 บ้านอ่าวนาง หมู่ 3 บ้านคลองแห้ง หมู่ 4 บ้านนาตีน หมู่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ 6 บ้านคลองสน หมู่ 7 บ้านเกาะพีพี หมู่ 8 บ้านแหลมตง
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้
**** เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย 40 ล้านปี ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 389.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 243,725 ไร่
**** สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุม ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม ส่วนระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายและเหมาะแก่การท่องเที่ยว
****สำหรับพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มี 3 ประเภท คือ
    ป่าดงดิบชื้น ปรากฏพบบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชัน บริเวณเขาหางนาค บริเวณอ่าวพระนาง บริเวณทิศตะวันตกของเกาะพีพีดอน
    ป่าชายเลน มีอยู่ในบริเวณคลองแห้ง ใกล้ที่ทำการอุทยานฯทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาหางนาค และบริเวณคลองย่านสะบ้า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุสานหอยฯ
    ป่าพรุ เป็นสังคมพืชเด่นที่พบต้นเสม็ดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ ปรากฏอยู่เฉพาะบริเวณหาดนพรัตน์ธาราเป็นบริเวณแคบๆประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร
****  ชนิดของพันธุ์ไม้โดยทั่ว ๆ ไปที่พบ ประกอบด้วย ไม้ตะเคียน ยาง สน จันทร์ผา ตะแบก อินทนิล เสม็ด พะยอม แดง โกงกาง แสม ตะบูน ถั่วดำ ถั่วขาว เป็นต้น สัตว์ป่า ประกอบด้วย กระรอก หมูป่า กระจง เก้ง เลียงผา ลิง ค่าง ชะนี หนูหริ่ง นกนานาชนิด เช่น นกนางนวล นกนางแอ่น และสัตว์น้ำนานาชนิด

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑