Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 28th, 2014 | by Divali

0

สำนักงาน กกพ.ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชี้วิกฤติพลังงานภาคใต้ 28 วันอันตราย

สำนักงาน กกพ.ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชี้วิกฤติพลังงานภาคใต้ 28 วันอันตราย ระหว่าง 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมชวนเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์ ฉุกเฉิน 250 MW กรณี JDA-A18

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมหารือร่วมภาคธุรกิจในจังหวัดกระบี่”การลดใช้ไฟฟ้า 250 MW ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีนายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ รองเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. นายสุชาลี สุมามาลย์ รอง ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ หัวหน้ากองวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการสั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผอ.ฝ่ายสำนักงานประจำเขต สำนักงาน กกพ.ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วย หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ตลอดจนตัวแทนจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการในจังหวัดกระบี่ ที่มีการใช้ไฟมาก

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง JDA-A18 จะดำเนินการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ โดยมีกำหนดหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 นี้ รวม 28 วัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีกำลังผลิตรวม 710 เมกกะวัตต์ และใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงหลักจะต้องหยุดเดินเครื่องและกระทบต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ยังสูงกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ กกพ. จึงได้เชิญ กฟผ. และ กฟภ. เข้าชี้แจงถึงสถานการณ์ของระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวโดย กฟผ. รายงานว่า การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 จะส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมของภาคใต้อยู่ที่ 2.306 เมกกะวัตต์ จากการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,306 เมกกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงในช่วง Peak Time เวลา 18.30 – 22.30 น. และกรณีวันที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,543 เมกกะวัตต์ ระบบไฟฟ้าภาคใต้จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 15.30 น. กกพ. จึงได้มอบหมายให้ กฟผ. และ กฟภ. จัดทำแนวทางเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้

กกพ.ได้ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ในการลดใช้ โดยมีเป้าหมายที่ 250 เมกะวัตต์ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2557 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ช่วงเวลา 18.30 – 22.30 น. ทั้งนี้การดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้าครั้งนี้จะเป็นการขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและกลุ่มบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่และการดำเนินงานจากหน่วยราชการในแต่ละจังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยสำนักงานกกพ. สำนักงานแผนและนโยบายพลังงาน (สนพ.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), การไฟฟ้าฝ่ายลผลกผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะช่วยอำนวยการ (Facilator) ให้เกิดความร่วมมือในระดับที่แต่ละจังหวัดจะสามารถดำเนินการได้รวมถึงการให้ข้อมูลผลกที่ ระทบหากการลดการใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอว่าจะต้องมีการเตรียมการอย่างไร

นอกจากนี้สำนักงานกกพ. ได้กำหนดให้มีการซ้อมแนวการลดใช้ไฟฟ้าในวัน 7 มิถุนายน 2557 เพื่อประเมินการลดใช้ไฟฟ้าจริงที่สามารถทำได้และนำมาปรับปรุงแผนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงต่อไป

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑