Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 8th, 2015 | by Divali

0

สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่เกาะพีพี

วันที่ 6-7ก.พ.58 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.กบ. นำคณะประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ นายอำเภอเมืองกระบี่ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดหางานจังหวัด ผู้แทนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ททท.และนายกอบต.อ่าวนาง ลงพื้นที่เกาะพีพี เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สรุปสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่เกาะพีพี ดังนี้

1. ปัญหาน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร และโรงแรมขนาดเล็ก ที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงพื้นที่สาธารณะ โดยเบื้องต้นมีความเห็นให้จัดตั้งคณะกรรมเพื่อดูแลปัญหาน้ำเสียโดยเฉพาะ
2. ปัญหาการก่อสร้างถนนบนเกาะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ปล่อยทิ้งไว้เป็นถนนลูกรัง สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
3. ปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ยังมีไม่ทั่วถึงทั้งเกาะ
4. ปัญหาเรื่องป้ายบอกเส้นทางอพยพในกรณีฉุกเฉิน ที่ยังมีจำนวนน้อยและไม่ชัดเจน
5. ปัญหาการวางทุ้นที่จอดเรือ ที่เล่นน้ำ และที่ชะลอเรือ
6.ปัญหาสถานประกอบการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยว เห็นควรให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
7.ปัญหาสิ่งปลูกสร้าง วางสิ่งของรุกล้ำที่สาธารณะ
8.ต้องการถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่ 7 และหมู่ 8
9.ต้องการน้ำประปาหมู่บ้าน
10.สถานีอนามัยและป้อมตำรวจเพิ่มเติม ที่หมู่8

ประเด็นเสนอแนะ

1.ควรตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากศูนย์หลบภัย Tsunami เพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการร่วม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
2.ควรจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยว
3. ควรมีการจัดระเบียบท่าเรือ จัดพื้นที่สำหรับผู้มารับผู้โดยสาร และผู้ประกอบการโรงแรมอย่างชัดเจน
4.เห็นควรให้ขยายท่าเทียบเรือและจัดทำหลังคาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในกรณีฝนตก
5.ควรเพิ่มเสากันกระแทกบริเวณท่าเรือ
6.เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเห็นควรให้อำเภอเมืองร่วมกับ อบต. จัดชุดลาดตระเวน รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

ต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นผวจ.กบ.มีบัญชาให้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน ในวันอังคารที่ 10 ก.พ.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัด

ข้อมูล  : ปชส. กระบี่ 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑