Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 28th, 2013 | by Divali

0

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประกวด “เยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ ๔” ขึ้น ในงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาคนกระบี่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย โดยเฉพาะทางด้านร่างกายให้เติบโตสมบูรณ์ สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อันจะมีผลให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๘ – ๑๒ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 ธันวาคม 2556

2. ประชุมและทดสอบไอคิว อีคิวและเชาว์ปัญญา กำหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

3. การคัดเลือก กำหนดในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

4. การมอบรางวัล กำหนดในวันที่ 5 มกราคม 2557 ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดกระบี่ (รายละเอียดโครงการได้แนบมาพร้อมแล้ว)

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑