Guest Relation

Very Krabi

Published on กันยายน 26th, 2016 | by Divali

0

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มอบแพะ 50 ตัวให้ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ เพื่อสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มอบแพะ 50 ตัวให้ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ เพื่อสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น.ณ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานรับมอบแพะให้ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ เพื่อสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4 โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นผู้มอบและกล่าวรายงาน มีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 15 ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม นายอำเภอคลองท่อม นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดกระบี่ คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ร่วมงาน

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ตามที่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี ตามคำแนะนำของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีนโยบายแจกแพะให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่งต่อมาโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ ที่มุ่งจะขยายผลให้เกษตรกร มีรายได้เสริม ในภาวะที่ผลผลิตจากปาล์มและยางพาราราคาตกต่ำ

เมื่อท่าน แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่15 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ เพื่อสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยขึ้นนั้น สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนแพะ จำนวน 50 ตัวแก่กองทัพ ในการตอบแทนผู้เสียสละ ทำหน้าที่ป้องกันรักษาประเทศด้วยดีตลอดมา

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขอปวารณาตนไว้ว่า สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จะเชิญชวนภาคีเครือข่ายที่สำคัญ คือ ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดูแลช่วยเหลือ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ให้กับกำลังพลที่เลี้ยงแพะ เพื่อให้การดำเนินงานไปได้ด้วยดี

“ขอกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อย่าได้เกรงใจที่จะแจ้งให้สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ทราบ เพราะการนี้จะช่วยให้จังหวัดกระบี่ บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน คือ มีแพะนับแสนตัว สมชื่อกระบี่เมืองแพะ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในภาพรวมได้โดยเร็ว ทั้งยังสนองนโยบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกประการหนึ่ง” นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าว

 

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑