Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 10th, 2016 | by Divali

0

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ร่วมจัด โครงการเด็กกระบี่จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ปีที่ 3

ข่าวดี….ช่วงปิดเทอม
เปิดสอน ว่ายน้ำ ฟรี…ฟรี
โครงการเด็กกระบี่จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ปีที่ 3
โดย…สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
เปิดเรียน…ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ละอำเภอ เริ่ม 19 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
คุณสมบัติ..อายุ 7 ปี ขึ้นไป ช่วงไม่เกิน ป.6
รับสมัครอำเภอละ 100 คน(2รุ่น)
ไม่มาเรียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานการสมัคร…
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
3. ใบรับรองแพทย์
สนใจ…สมัครตั้งแต่ วันนี้-19 มีนาคม(เฉพาะอ.อ่าวลึก) อำเภออื่นๆ ตามเวลาที่เปิดสอน
สถานที่รับสมัคร…
นักเรียนเขตอำเภอเมืองกระบี่ ที่คณะศึกษาศาสตร์ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ติดต่อ…นายกู้เกียรติ บุญมี 089-586-8430/081-536-9216
งานเลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ติดต่อ…น.ส.สุจิตรา ล่องลอย โทร..098-069-5368
E-mail .. Tra987@hotmail.com

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑