Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 28th, 2014 | by Divali

0

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ทุ่มงบประมาณ 240,000 บาท

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ทุ่มงบประมาณ 240,000 บาท

จับมือจัดทำโครงการ “เด็กกระบี่ จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี 2557” (ปีที่ 2) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการว่ายน้ำ การดำน้ำอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยตนเองและผู้อื่นได้ เมื่อเกิดอุบัติทางน้ำ

อีกทั้งยังเป็น การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กกระบี่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างในการมี ส่วนร่วมในเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีเป้าหมาย คือ ฝึกอบรมเด็กจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 400 คน รวม 800 คน จก 8 อำเภอ ทั่วทั้ง จังหวัดกระบี่ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เพียงอย่างใด สำหรับการฝึกอบรมนั้น รุน ที่ 1 ระหว่าง เดือนกรกฎาคม – กันยาน 2557 รุ่นที่ 2 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557

(ภาพ/ข่าว- สุจิตรา ล่องลอย)

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑