Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 6th, 2014 | by Divali

0

วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
รับการตรวจสอบผลงานในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ
นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ฯได้มาตรวจสอบผลงานของวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา เพื่อประกอบการพิจารณาในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจากที่จังหวัดกระบี่ได้คัดเลือกให้วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับเขต ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมดีเด่นอันดับที่ 1 ของเขตภาคใต้ตอนบน โดยที่กลุ่มนี้มีผลงานในเรื่องของการทำกิจกรรมออมทรัพย์ที่ดำเนินการในลักษณะของธนาคารหมู่บ้าน และมีการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายในหลายกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายการทำประปาหมู่บ้าน การผลิตเครื่องแกง ลานเทปาล์มน้ำมัน และแปลงเรียนรู้ปาล์มน้ำมันชุมชน

คณะกรรมการดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ นำโดยนายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาตรวจสอบผลงานของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว เพื่อประกวดในระดับประเทศ
เกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวอีกว่าการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจะคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจะประกาศเกียรติคุณแก่วิสากิจชุมชนที่ชนะการประกวดให้ปรากฏต่อสาธารณชนต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑