Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 22nd, 2014 | by Divali

0

วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกระบี่ มหกรรมถนนเด็กเดิน ” เดินตามรอบดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกฝังจิสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล และในระดับจังหวัด คณาจารย์ และแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านร่าปู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน

ได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ. กระบี่ กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนได้ ทำร่วมกัน เช่น
1. กิจกรรมสันทนาการ โดย วิทยากรจากศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา
2. บรรยายความรู้ “ตามรอยพ่อหลวง ตามรอยพระยุคลบาท จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” โดย นายโกวิทย์ เพ่งวานิชย์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. การลงพื้นที่ดูงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. การจัดทำคลิป วีดิโอ แข่งขัน ด้วยเรื่องของโครงการ ที่ได้ลงไปศึกษาเรียนรู้
5. การจัดงานมหกรรม เยาวชน และนิทรรศการ โดยรวม ที่โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
6. การกล่าวปฎิยานตนของเด็กและเยวชน การแสดงบนเวที
7. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ” พระเจ้าอยุ่หัว กษัตริย์ผู้ทรงงาน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑