Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 11th, 2017 | by Divali

0

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ.ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

กฟผ.ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานคลังสมอง จ.กระบี ยืนยันกระบี่มีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า

นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชน

โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงและตอบข้อสงสัย ข้อวิตกกังวล ซึ่งมี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะนำเสนอข้อมูล และตอบข้อสงสัย ขัอวิตกกังวล ที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ กฟผ.พร้อมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สืบเนื่องจาก ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้ยกเลิกผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่ทาง กฟผ.ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเป็นห่วงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ทางคณะผู้บริหารของกฟผ. ได้เดินทางมาเพื่อชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ในส่วนของการนำเสนอข้อมูล ทาง กฟผ. ได้นำเสนอข้อมุลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแผนรองรับพลังงานหมุนเวียน ในอนาคตที่เป็นภาระกิจ ของ กฟผ.อีกด้วย

674

นายกรศิษฏ์ กล่าวว่า

” จากสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาช่วยสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะการผลักดันให้โรงฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาด 800 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นให้ได้ จากแผนเดิมจะต้องเข้าระบบภายในปี 2562 ปัจจุบันล่าช้าจากแผนไปมาก

ซึ่งถ้าหากโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่สามารถสร้างได้ การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ตัวอย่างจีนใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 72% เยอรมัน 40% มาเลเซียเพื่อบ้านติดกับไทยใช้ถ่านหิน 37.9% “

นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมชาวสวนยาง จ.กระบี่ หนึ่งในคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า

3

” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องนำเสนอข้อมูลถึงผลกระทบที่อาจเกิดจริงต่อประชาชน และแนวทางการแก้ปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา ประชาชนได้รับทราบข้อมูลครบถ้วนน้อยมาก และชาวกระบี่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงไม่รับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน จากไบโอแก๊ส ไบโอแมส จากเอกชนที่ผลิตได้

นายกรศิษฏ์ กล่าวด้วยว่า ถึงแม้ว่า กฟผ.จะมีการศึกษาเพื่อนำเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่ แต่ในขณะเดียวกัน กฟผ. ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่ามีแผนจะรับซื้อพลังงานทดแทนจำนวนไหร่และเมื่อใด ทางผู้มีความประสงค์ก็จะยื่นขอไปที่ กกพ. โดยทาง กกพ. ก็จะส่งมาให้ทาง กฟผ. และ กฟภ. พิจารณาข้อกกำหนดต่างๆ รวมถึงสภาพของสายส่งว่าสะสามารถรับได้หรือไม่

ในส่วนของสายส่งของ กฟผ. ก็มีแผนปรับปรุงในภาคใต้ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2562 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับแผนการส่งเสริมของกระทรวงพลังงาน ข้อกำหนดของ กกพ. และข้อจำกัดทางสายส่งของ กฟภ. ที่จะเชื่อมต่อและรองรับกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่

ทั้งนี้ในส่วนของ กฟผ. ยืนยันว่า กฟผ.ยินดีที่จะสนับสนุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดกระบี่แน่นอน

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานหอการค้าภาคใต้

ได้สอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นทาง Social Media ของทางผู้ที่มีความคิดเห็นต่างและอีกหลายช่องทางบอกว่าหลายประเทศเช่น อเมริกา จีน ได้มีการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วทำไมประเทศไทยถึงสวนกระแสผลักดันการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน

ประเด็นนี้นายสหรัฐ โพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวในหลายช่องทางนั้น เป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการเข้าใจผิดในประเด็นนี้

285

ความเป็นจริงอย่างในอเมริกานั้น การยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นเป็นการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หมดอายุการใช้งานจำเป็นต้องยกเลิกและปลดออกจากระบบ เพราะสภาพไม่สามารถใช้งานต่อไปได้

ส่วนในประเทศจีนนั้น ถ้าดูตัวเลขพลังงานในจีนในปี 2015 พลังงานไฟฟ้า 900 GW (จิกกะวัตต์) ตามแผนที่วางใว้ในปี 2020 จีนจะเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1250 GW หลังจากนั้นทางการจีนได้มีการทบทวนอีกครั้งพบว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามที่คาดการณ์ใว้จะสูงเกินความจำเป็นจึงมีการปรับลดตัวเลขพลังงานลงเหลือ 1100 GW ใน ปี 2020 ลดลงจากที่คาดการณ์ใว้เดิม 1250 GW

ดังนั้นความจริงก็คือ ประเทศจีนยังคงเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินจาก 900 GW ในปี 2015 เพิ่มขึ้นเป็น 1100 GW ในปี 2020 ลดลงจากที่คาดการณ์ใว้เดิม 1250 MW

ดังนั้นผู้ที่นำข้อมูลมากล่าวอ้างแต่ลงข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงทำให้เกิดกระแสเข้าใจผิดในวงกว้างในเรื่องนี้

ในตอนท้าย นายกรศิษฐ์ ได้กล่าวว่า

” โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ก็อยู่ที่คนกระบี่จะตัดสินใจ ถ้าเห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีประโยชน์กับจังหวัดกระบี่ คนจังหวัดกระบี่ไม่ต้องการ กฟผ. ก็จะยกเลิกไม่สร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่ ก็จะไปศึกษาพื้นที่อื่น เพราะอย่างไร กฟผ. ก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง

อีกเรื่องหนึ่งเมื่อพิจารณาจากการที่จังหวัดกระบี่ต้องการไปสู่ Krabi go Green ทาง กฟผ. ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดกระบี่ เมื่อพิจารณาเกาะลันตา เป็นเกาะขนาดที่ไม่ใหญ่มาก มีความเหมาะสมมากถ้าหากชาวเกาะลันตา ต้องการที่จะทำวิจัยหรือทดลองทำให้เกาะลันตาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กฟผ.

ก็พร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมในการทำวิจัยเพื่อให้เกาะลันตา ซึ่งจะเป็นที่แรกในโลกที่จะใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน 100% เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
*** สำหรับคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ได้รับการแต่งตั้งจาก นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน

เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยพัฒนาเมืองกระบี่ ด้วยการรวบรวมข้อมูล ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชาชน นำเสนอเพื่อให้จังหวัดได้รับรู้ และแก้ไข และ ทำงานให้สอดคล้อง ตามแนวนโยบาย ของจังหวัด ***

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑