Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 25th, 2014 | by Divali

0

ร่วมด้วย ช่วยกัน รณรงค์ เพื่อสุขภาพที่ดี ของคนบนโลก

ร่วมด้วย ช่วยกัน รณรงค์ เพื่อสุขภาพที่ดี ของคนบนโลก

24/0/2557 เวลา 9.00 – 12.00 น  สื่ออาสาและผู้ใหญ่ใจดี ร่วมทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมปลอดบุหรี่  ณ. โรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์ ..อำเภอลำทับ โดยได้รับความร่วมมือ จากโรงเรียน เป็นอย่างจาก ผอ.และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน ตลอดจนสมาชิก กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คนไทยไม่ตกเป็นทาสการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะ เยาวชน เด็กนักเรียน ได้เข้า ร่วมในการทำกิจกรรมการรณรงค์ ละ ลด เลิก และเข้าใจ ถึงโทษของบุหรี่

ด้วย การเชิญชวน  จากคำขวัญ ใหม่  “.ภาษีเพิ่ม คนตายลด.”.และร่วมโครงการสื่อกระบี่อาสา ร่วมสร้าง จังหวัดปลอดบุหรี่
นอกจากนี้ ยังได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ตลาดถนนคนเดิน อำเภอลำทับ ที่มีการเสวนาเรื่องภัยบุหรี่ และการโต้วาทีจากนักเรียน เรื่องบุหรี่ ประชาชน ในตลาด ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

กิจกรรมนี้ จะรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี ทำโครงการทุกอำเภอ  หลังจาก จะมีกิจกรรมใหญ่ รวมตัวกันที่ ถนนคนเดินกระบี่ในวันที่ 31 ของทุกปี ซึ่งเป้นวัน งดสูบบุหรี่โลก


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑