Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 6th, 2016 | by Divali

0

รร.บ้านไสไทย สังกัด อบต.ไสไทย จัดฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายนักเรียน กรณีเกิดเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนบ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย

โดยมีคณะผู้บริหาร เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย ร่วมในพิธี
หลังจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย ได้ร่วมในการดำเนินการฝึกซ้อมแผนเคลื่อนย้ายนักเรียน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์จริง โดยได้สมมุติสถานการณ์ ว่าเกิดเพลิงไหม้ บริเวณด้านหลังโรงอาหาร ทางโรงเรียนจึงได้กดกริ่งสัญญาณ เป็นการแจ้งเตือน 3 ครั้ง คณะครู จึงได้เคลื่อนย้ายนักเรียนออกมาจุดปลอดภัย ณ บริเวณศาลา ด้านหน้าอาคารเรียน แล้วโทรแจ้งรายงานเหตุเกิดเพลิงไหม้มายังคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยในระหว่างนั้น ทางคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ ภารโรง ของโรงเรียนบ้านไสไทย ได้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณอาคารเรียน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ทางชุดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย รายงานสถานการณ์การเข้าระงับเหตุ โดยใช้เวลาในการสกัดเพลิงไหม้ประมาณ 3 นาที เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมทุกประการ

ในวันเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย ได้ต้อนรับ นาง.จุรีรัตน์ โพธิ์วิจิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ เมืองกระบี่ นำคณะ ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากจังหวัด.สงขลา เยี่ยมชมบรรยากาศ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านไสไทยสไตล์รีสอร์ท รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดยเฉพาะการมีส่วนร่วม กับ กศน.ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นนครแห่งการอ่านอย่างแท้จริง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑