Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 11th, 2017 | by Divali

0

รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มีนาคม 2560 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลกระทบด้านพลังงานจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านพลังงาน และการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ส่งมอบของและอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนมัชฌิมาภูผา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. รวมทั้งพลังงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว ณ จ.นครศรีธรรมราช

868285

ด้านนายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ตามที่เกิดอุทกภัยใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ช่วงวันที่ 2-7 ธันวาคม 2559 และช่วงวันที่ 2-19 มกราคม 2560 นั้น กฟผ.ได้ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมจัดทำแผนฟื้นฟู ดังนี้

​ช่วงวันที่ 2-7 ธันวาคม 2559 กฟผ.มอบถุงยังชีพรวม 2,000 ชุด ดังนี้ จ.สุราษฎร์ธานี 300 ชุด จ.นครศรีธรรมราช 900 ชุด จ.ตรัง 300 ชุด จ.พัทลุง 400 ชุด และ จ.สงขลา 100 ชุด

​ ช่วงวันที่ 2-19 มกราคม 2560 กฟผ.มอบถุงยังชีพรวม 12,577 ชุด ดังนี้ จ.ชุมพร 530 ชุด จ.กระบี่ 510 ชุด จ.ตรัง 100 ชุด จ.สงขลา 2,200 ชุด จ.ยะลา 67 ชุด จ.สุราษฎร์ธานี 3,720 ชุด จ.นครศรีธรรมราช 2,900 ชุด จ.พัทลุง 400 ชุด จ.ปัตตานี 353 ชุด จ.นราธิวาส 380 ชุด และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,417 ชุด

การช่วยเหลืออาหารพร้อมรับประทาน ร่วมกับศูนย์บริการอาชีวะ จำนวน 8,160 กล่อง ทำการอพยพประชาชน บ้านทิวเขา อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 1 หมู่บ้าน มอบน้ำดื่ม จำนวน 25,600 ขวด อุปกรณ์ยังชีพประชาชนที่ได้รับความเสียหายมาก(หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส และเสื้อผ้า) จำนวน 10 ครัวเรือน แจกจ่ายน้ำชุมชนตลาดเก่า โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 40,000 ลิตร มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 5,000 ชุด มอบเสื้อผ้า จำนวน 8,000 ชุด

ทำความสะอาดเบื้องต้นโรงเรียนชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ จ.นครศรีธรรมราช ทำความสะอาดชุมชนตลาดเก่าและชุมชนบ้านห้วยโต้ อ.เมือง จ.กระบี่ รวม 54 ครัวเรือน ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 13 ครัวเรือน และ กฟผ.ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 ซ่อมบ้านและปลูกหญ้าแฝกชุมชนบ้านน้ำรอบ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

​การฟื้นฟู 15 โรงเรียน 2 ชุมชน 8 จังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม2560-ปัจจุบัน)ดังนี้
​1.โรงเรียนดอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (แล้วเสร็จ 10 ก.พ.2560)
2.โรงเรียนบ้านชายคลอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (แล้วเสร็จ 10 ก.พ.2560)
3.โรงเรียนมัชฌิมาภูผา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (แล้วเสร็จ 10 ก.พ.2560)
4.โรงเรียนกาโห้ใต้ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (แล้วเสร็จ 10 ก.พ.2560)
5.โรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (แล้วเสร็จ 22 ก.พ.2560)
6.โรงเรียนชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (แล้วเสร็จ 24 ก.พ.2560)
7.โรงเรียนวัดราชบูรณะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (แล้วเสร็จ 8 มี.ค.2560)
8.โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (แล้วเสร็จ 17 ก.พ.2560)
9.โรงเรียนห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ (แล้วเสร็จ 7 มี.ค.2560).
10.โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (แล้วเสร็จ 16 ก.พ.2560)
11.โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (แล้วเสร็จ 28 ก.พ.2560)
12.โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช (กำลังดำเนินการ)
13.โรงเรียนสุนทราภิบาล อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (กำลังดำเนินการ)
14.โรงเรียนตาดีกาอีดายาตู-อิสลามมียะห์ จ.ปัตตานี (กำลังดำเนินการ)
15.โรงเรียนแคนา อ.เมือง จ.นราธิวาส (กำลังดำเนินการ)
16.ชุมชนตลาดเก่า จ.กระบี่ (แล้วเสร็จ 10 ก.พ.2560)
17.ชุมชนบ้านห้วยโต้ จ.กระบี่ (แล้วเสร็จ 10 ก.พ.2560)

8184888

​สำหรับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบวันที่ 10 มีนาคม.2560

1.โรงเรียนมัชฌิมาภูผา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (คอมพิวเตอร์ PC 7 เครื่อง Notebook 2 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง และพัดลม 6 ตัว)
2.โรงเรียนบ้านปากน้ำ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ( ตู้เย็น 1 เครื่อง )
3.โรงเรียนชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (คอมพิวเตอร์ PC 13 เครื่อง Notebook 6 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง)
4.โรงเรียนวัดราชบูรณะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (คอมพิวเตอร์ PC 4 เครื่อง Notebook 1 เครื่อง)
5.โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (คอมพิวเตอร์ PC 4 เครื่อง Notebook 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง)
6.โรงเรียนห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่(คอมพิวเตอร์ PC 8 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง)
7.โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง(คอมพิวเตอร์ PC 2 เครื่อง Notebook 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง)
8.โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง(คอมพิวเตอร์ PC 2 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง)
9.โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช (เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง)
10.โรงเรียนสุนทราภิบาล อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง ปั๊มน้ำ 1 เครื่อง)
11.วิทยาลัยอาชีพพะโคะ จ.สงขลา (คอมพิวเตอร์ PC 6 เครื่อง เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ)
12.โรงเรียนตาดีกาอีดายาตู-อิสลามมียะห์ จ.ปัตตานี(คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง)
13.โรงเรียนแคนา อ.เมือง จ.นราธิวาส(คอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง)

​สรุปค่าใช้จ่าย กฟผ.การช่วยเหลือประชาชน 10,365,746 บาท และ กฟผ.-บริษัทในเครือร่วมบริจาคเงินผ่านรัฐบาล 20,000,000 บาท รวมเงินช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น 30,365,746 บาท

ภาพ : ธนกร จอมวัน
ข่าว : กอบเกียรติ ป้อยแก้ว หสส-ค กสฟ-ค อสอ กฟผ.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑