Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 29th, 2014 | by Divali

0

รณรงค์ เพื่อสุขภาพ ตัวเองและคนรอบข้าง “ภาษีเพิ่ม คนตายลดลง “

รณรงค์ เพื่อสุขภาพ ตัวเองและคนรอบข้าง “ภาษีเพิ่ม คนตายลดลง ” กิจกรรมดี ดี ที่เหนือคลอง…โครงการสื่อมวลชนอาสาฯ สถานีวิทยุ เอฟ เอ็ม 99.0 Mhzและสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 99.75 Mhz อบต.ปกาสัย และสาธารณสุข อำเภอเหนือง ร่วมทำกิจกรรม เพื่อการลดสูบบุหรี่ เพื่อร่วมสร้าง จังหวัดปลอดบุหรี่ และเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อกิจกรรมใหญ่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ร่วมด้วย ช่วยกัน ” เพิ่มภาษี คนตายลดลง ” รณรงค์ ลด ลด เลิก บุหรี่… ในตลาด และถนนคนเดินเหนือคลอง..เป็นความร่วมมือ ของนักจัดรายการวิทยุชุมชน เจ้าหน้าที่ปกครอง และหน่วยงานสาธารณสุข ที่เดินรณรรงค์ พิษและภัยของบุหรี่ พร้อมทั้งความร่วมมือของคนในชุมชน นักเรียน พ่อค้าแม่ขาย จากร้านค้าต่างๆ ตลอดจนผู้คนที่เดินผ่านขบวนรณรงค์ ก็ให้ความสนใจ ในกิจกรรมครั้งนี้

แม้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำครั้งแรก ก็นับว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในระดับหนึ่ง ที่สร้างกำลังใจให้ผู้ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ บุหรี่เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เป็นภัย แต่การสร้างจิตสำนึกและการยอมรับจากผู้เสพ ว่าเป็นพิษ เป็นภัยทั้งตัวเองและคนรอบข้าง จึงต้องร่วมมือกันทำกิจกรรมและเป็นด้วยความพอใจ เปิดใจรับฟัง จะลด ละ เลิกได้ ต้องใช้เวลา ในการยอมรับ ว่าควรงดสูบบุหรี่ สังคมควรปลอดบุหรี่…

สัญญา ว่าจะ ละ ลด เลิก…..เพื่อสุขภาพ ตัวเอง และคนใกล้ตัว…


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑