Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤษภาคม 3rd, 2015 | by Divali

0

ยาก แก่การเข้าใจ ??? !!! สำหรับกระบี่ ??? !!!

ยาก แก่การเข้าใจ ??? !!! สำหรับกระบี่ ??? !!!

สิ่งที่อยากเห็น ในกระบี่ ??? !!!**** **** **** ผ่านถึงท่านผุ้ว่า ทรงพล สวาสดิ์ ธรรม **** **** อยากเห็น การประชุมใหญ่ๆ ที่รวมภาคเกษตร การท่องเที่ยว และฝ่ายปกครอง มาร่วมพูดคุย โดยมี สมาชิก สภาผู้นำเป็น เป้าหมายหลัก ในการรับฟัง เพราะ กระบี่ ในอนาคตอยุ่ ในมือพวกเขาเหล่านั้น**** ให้เขาเป็น หนึ่งในการที่เป็นผุ้เสวนา………ที่สำคัญ….ให้คนระดับกลางๆ เป็นตัวแทน ในการพูด และมีการซักถาม……..ผู้ใหญ่ ทั้งหลายเป็น ผุ้ฟัง ในฐานะ พิเศษ… ไม่อยากเห็น คนมาจาก ข้างนอกมาขายฝัน ให้ กระบี่ที่กำลังหลับ….ปลุก เขา ขึ้นมาพูดคุยกัน ตอนที่ตื่น กับคนกระบี่ด้วยกัน ว่า ความเป็นจริง ที่เรากำลังประสบอยุ่ ตอนนี้…คืออะไร

นโยบายปลูกปาล์มแทนยางพารา

นโยบายการสนับสนุนให้ปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางพาราของรัฐบาลว่า โดยจะเตรียมเรื่องการทำไบโอดีเซลมากขึ้น แทนยางพาราที่ล้นตลาดในปัจจุบัน

โรงงานปัจจุบันก็ใช้ยางไม่ถึง 10% นะ นอกจากนั้นก็ขายวัตถุดิบไป 90% ถ้าเราเอายางมาใช้สัก 50% นี่ แล้วขาย 50% ลดลงไปจากการปลูกยางพารานี่ มาปลูกปาล์มน้ำมันแทน ปาล์มน้ำมันก็ต้องมาเตรียมการเรื่องของการทำไบโอดีเซล เพื่อ ลดการใช้น้ำมันดีเซลที่ต้องสั่งซื้อต่างประเทศมา

วันนี้ชาวสวนปาล์มกระบี่ ต้องนำปาล์มมาเททิ้งเพื่อต่อรองราคา ที่ประกาศว่าจะรับซื้อ ราคา 4 บาท หน้าโรงงาน มีบ้าง ที่รับซื้อ แต่ ก็มีเหตุผลชะลอการรับซื้อเพราะวันหยุดยาว และการสั่งการที่ไม่มีการรับรองด้วยเอกสาร จึงไม่อยุ่ในหลัการ ที่สามารถทำได้ และปฎิเสธการรับซื้อโดย ชอบธรรม……ชาวสวน ก็ต้องรอต่อไป

กระบี่ เคยประกาศเป็นเมืองแห่งปาล์มน้ำมัน และการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล มาก่อน เกิดวิกฤตราคา อย่างในปัจจุบัน มีโครงการที่วิจัยและนำร่อง…หมดงบประมาณ ก็หมดกำลังนำร่อง แต่ก็ไม่ได้ ลดการปลูกปาล์ม

ราคาร่วงลงอีกระยะหนึ่ง ก็แก้ปัญหาด้วยการนำเข้าระบบผลิตไฟฟ้า ซึ้งอยุ่ในช่วงที่ แผนพลังงาน ในเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหิน ..การไฟฟ้ฟ้าฝ่ายผลิต ต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตบางส่วน เพื่อใช้ นำมันปาล์ม ควบคู่ไปกับน้ำมันเตา ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ผลิตในปัจจุบัน และเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์ม…..

***** เป็นเรื่อง ที่แปลกมาก !!!! น้ำมันปาล์ม เป็น พืชเศรษฐกิจ ในระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ …….การกำหนดราคา ซื้อขาย ต้องอิงกับเพื่อนบ้าน โดยการควบคุม ผ่านกระทรวงพานิชย์….การแก้ปัญหา ราคา ตกต่ำเป็นภาระที่กระทรวงพลังงาน เข้ามาช่วยประเทศ ที่อาจจะไม่สะดวก ในหลักการเพราะประเภทน้ำมันปาล์ม ไม่ได้เป็น น้ำมันเชื้อเพลิง…รัฐมนตรีพูดได้ แต่ไม่มีกฎหมายรองรับในหลักการ…จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในระยะยาว ถ้าไม่ปรับเปลี่ยน โครงสร้าง ข้อกฎหมาย ******

ผลผลิต พืชเศรษญกิจ ในกระบี่ ไม่มีการต่อยอดด้วยการเพิ่มมูลค่า มากนักไม่สามารถ สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ได้มากมาย เพราะ ติดกับดักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และไม่มีเขตอุตสาหกรรม เพราะกลัวการกระทบต่อการท่องเที่ยว….การควบคุมตามกฎหมายที่เป๊ะ ต่อหลักการ ทำให้เกิดช่องว่าง ขอกการพิจารณา กระบี่ จึงมีดรงงานในเขตพื้นที่ ต้นน้ำ แหล่ง ซับน้ำ เส้นทางน้ำ ที่เป็น แหล่งน้ำของการประปา กระบี่ ได้ เพราะหลักการตามกฎหมาย แต่ไม่มีความชอบธรรมในเรื่องผลกระทบต่อชุมชน

เมืองสวย น้ำใส ในทะเล ??? จริงหรือเปล่า ในเมื่อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการ ท่องเที่ยว ไม่มีการแก้ไขมากนัก จากภาพปัญหา ต่าง ๆ เรื่องขยะ น้ำเสีย คราบน้ำมัน….วันหน้า แหล่ง น้ำประปาเกิดผลกระทบทั้งจังหวัด ใครจะรับผิดชอบ…ถ้าวันนี้ ละเลย และสร้างจุดเริ่มต้น ของปัญหา……..มีดรงงานอุตสาหกรรม ในกระบี่ สัก กี่โรง ที่ไม่สร้างมลภาวะ และมีสัก กี่ดรงที่แก้ไข และป้องกัน ก่อนเกิดการร้องเรียน

ยาง….กับ….ปาล์ม เป็นพืชเชิงเดี่ยว ที่กระบี่ ผลิตมาก แต่ราคา ไม่ทำผลดี กับเกษตรกร….เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่กำหนดราคาโดยผู้ซื้อ…..เป็นปัญหา เศรษฐกิจ โดยรวมเพราะ ไม่มีผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อการบริโภค หลายอย่างต้องนำ เข้า และควบคุม พ่อค้าคนกลางไม่ได้ การกระจายรายได้ ผ่านคนกลาง ที่มาจากต่างถิ่น ออกนอกพื้นที่ กลับจากที่มา …กระบี่ เป็นอย่างไร……

ถึงเวลา ที่ต้องทบทวน กัน หรือยัง ทุกภาคส่วน….

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑