Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 30th, 2014 | by Divali

0

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

บริษัทบุหรี่แทรกแซงการประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่มอสโคว์

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยเอกสารเตือนจากองค์การอนามัยโลก ให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่กำหนดว่า “ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีควบคุมยาสูบครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคมนี้ ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ หรือสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ”
ที่มาของคำเตือนนี้เนื่องจากในการประชุมรัฐภาคีครั้งที่ผ่าน ๆ มา ได้มีหลายประเทศส่งผู้แทนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจยาสูบของประเทศ หรือผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมโดยการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมที่รับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ จะขัดขวางการประชุมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจยาสูบ

ทำให้การผลักดันข้อตกลงต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบคืบหน้าไปด้วยความล่าช้า ประกอบกับหลักฐานที่ปรากฏว่าบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเสนอที่จะสนับสนุนให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากบางประเทศเพิ่มขึ้นจากที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปแล้วก่อนหน้านี้
สำนักงานเลขานุการอนุสัญญาควบคุมยาสูบยังแถลงว่า ไอทีไอซี ( ITIC หรือ International Trade and Investment Center) ได้เชิญชวนให้ผู้แทนรัฐภาคีที่จะเข้าร่วมประชุมที่มอสโคว์ ให้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับภาษียาสูบในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ก่อนการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาควบคุมยาสูบหนึ่งวัน

โดยที่ไอทีไอซี มีผู้แทนจากบริษัทยาสูบอยู่ในบอร์ดบริหาร และรับทุนสนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติในการดำเนินการ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรวมทั้งรัฐบาลรัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมของไอทีไอซีแต่อย่างใด โดยการประชุมใหญ่ 179 รัฐภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ จะมีขึ้นทุก 2 ปี และมี ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเกือบ 1,000 คน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑