Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 3rd, 2014 | by Divali

0

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมถอดบทเรียนการทำงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมถอดบทเรียนการทำงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมถอดบทเรียนการทำงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบ ในรอบ 6 เดือนของจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก กระบี่ และเกาะสมุยเพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานและภาคีเครือข่ายมีโอกาสถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนการดำเนินโครงการในระยะต่อไป ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑