Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน จัดทอดผ้าป่าหนังสือสามัคคี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.ที่มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือ และมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน จัดทอดผ้าป่าหนังสือสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เป็นการรณรงค์รักการอ่าน รวมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน วัด ชุมชน ในจังหวัดกระบี่

เพื่อส่งเสริมการการอ่านและสร้างความดีสู่สังคม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีจิตอาสา จิตสาธารณร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ กระบี่ และผู้มีจิตศรัทธา บริจาค

ทั้งนี้มีการบริจาด หนังสือ อุปกรณ์กีฬา จาก ภาคส่วนกองทัพเรือองค์กร ภาคเอกชนโดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าหนังสือสามัคคี

จำนวนหนังสือ และอปกรณ์ กีฬา เสื้อผ้า จำนวนมาก เหล่านี้ ทางมูลนิธิ จะทำการคัดเลือก โรงเรียน หรือสถานที่ ที่ต้องการหนังสือไว้อ่าน เพื่อรับมอบ นำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑