Guest Relation

Flowers

Published on ตุลาคม 21st, 2013 | by Divali

0

มังเคร่ช้าง

มังเคร่ช้าง Melastoma sanguineum Sims Melastomataceae
ลักษณะ ไม้พุ่ม สูง 1-5 ม. กิ่งเป็นเหลี่ยม มีขนแข็งยาวปกคลุม ใบรูปใบหอก ยาว 8-20 ซม. โคนใบแหลมหรือกลม ปลายใบแหลมยาว แผ่นใบมีขนแข็งเอนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบมี 2-3 คู่ ออกจากโคนใบ ก้านใบยาว 0.8-2 ซม. ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก 2-3 ดอก ออกตามซอกใบ ใบประดับยาวรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. ผิวด้านนอกเป็นเกล็ด ฐานดอกรูปถ้วย ยาวประมาณ 1-1.5 ซม. มีขนยาวแข็งหนาแน่น ขนยาว 0.6-1 ซม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงส่วนมากมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแคบหรือรูปลิ่มแคบ ยาว 0.6-1 ซม. ขอบมีขนครุย กลีบดอกสีม่วงอมชมพู รูปไข่กลับ ยาว 2-4.5 ซม. ขอบมีขนครุย เกสรเพศผู้ 10 อัน มี 2 ขนาด เกสรด้านนอกอับเรณูยาว 1.2-1.5 ซม. สีม่วง รยางค์ยื่นยาวต่ำกว่าอับเรณูแล้วโค้งงอตั้งตรง ยาว 1.6-1.8 ซม. เกสรด้านในอับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. สีม่วงหรือสีเหลือง รยางค์สั้นๆ รังไข่ติดกับฐานรองดอก มี 5 ช่อง ตอนปลายมีขนแข็งสีน้ำตาลแดง ผลแบบแคปซูล รูประฆัง ยาว 1.5-2.5 ซม. แตกตามยาวไม่เป็นระเบียบ เนื้อข้างในแข็ง สีเหลือง
เขตการกระจายพันธุ์ พบตั้งแต่จีนตอนใต้ พม่า จนถึงภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ประชากรค่อนข้างหนาแน่น ขึ้นตามพื้นที่เป็นหินหรือทราย ริมลำธาร ในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น
ชื่ออื่น โคลงเคลงช้าง (นราธิวาส); เบร้ช้าง, มังเคร่ขน, เมรีช้าง (ภาคใต้)
ภาพ…เกาะลันตา


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑