Guest Relation

ไม่มีหมวดหมู่

Published on ธันวาคม 18th, 2014 | by Divali

0

ภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดกระบี่ ร่วมบริจาคสิ่งของสมทบวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

ภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดกระบี่ ร่วมบริจาคสิ่งของสมทบวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลมัจฉากาชาด หารายได้ช่วยผู้ทุกข์ยาก

นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ ร่วมรับสิ่งของบริจาคที่ทางหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันบริจาคสมทบโครงการวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมงานปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำหรับสิ่งของที่ทางหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมกันบริจาค มีทั้งเครื่องใช้ฟ้าชนิดต่างๆ รถจักรยานยนต์ และสิ่งของอื่นๆ รวมกว่า 2,000 ชิ้น โดยทางจังหวัดกระบี่ และเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ จะนำสิ่งของทั้งหมดไปออกเป็นรางวัลมัจฉากาชาด ภายในงานปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน และได้ร่วมทำบุญ โดยเงินที่ได้จากการขายรางวัลจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวงานกาชาด และงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ 2558 พร้อมสนับสนุนซื้อสลากมัจฉากาชาด และสลากกาชาดจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ นอกจากได้ร่วมสนุกสนาน ยังได้ร่วมทำบุญด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑