Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 25th, 2013 | by Divali

0

พิธีถวายน้ำสรงพระศพ ต่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ ต่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ.วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน กว่า 200 คน ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีพระวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสิทธิ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑