Guest Relation

Energy

Published on มิถุนายน 14th, 2017 | by Divali

0

พลังงานจังหวัดกระบี่ชวนนักเรียนถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงาน ณ.ศูนย์เรียนรู้พลังงานจังหวัดกระบี่

13 มิถุนายน 60 เวลา 13.30 น.
นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ หัวหน้าสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้พลังงาน สำนักงานเขตประถมศึกษาพื้นที่เขตประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
 787980
ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้ศูนย์เรียนรู้พลังงาน เพื่อฝึกฝน ตัวแทนยุวชน จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับ นักเรียนในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานจังหวัดกระบี่
ศูนย์เรียนรู้ฯ เริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2560 จะมีเจ้าหน้าที่ ที่ประจำแต่ละฐานที่หมุนเวียนกัน ให้ความรู้ และจะมีกิจกรรมมีแทบทุกวัน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่จะจัดอบรมนักเรียน.ที่จะเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ศุนย์เรียนรู้พลังงานจังหวัดกระบี่ โดยคัดจากนักเรียนโรงเรียนละ 3 คน ทั้งจังหวัด ประมาณ 130 คน แบ่งเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ฐานละ 13 คน และนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะมาเป็นวิทยากรประจำฐาน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑