Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 4th, 2016 | by Divali

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ผ้าพระกฐิน ให้นางนวลจันทร์ เพียรธรรม นำมาถวายแก่ พระภิกษุสงฆ์อยู่ครบถ้วนไตรมาส ณ วัดธรรมาวุธสาระณาราม (วัดคลองเสียด) ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 10.00๐ น. พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมอนุโมทนา
และร่วมทำบุญในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมาวุธสรณาราม (วัดคลองเสียด) ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

* วัดธรรมาวุธสรณาราม คำอ่าน วัด-ธรรม-มา-วุธ-สาระ-ณา-ราม
12:52 บก.กิ๊บ KBI รูปภาพ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑