Guest Relation

Events

Published on พฤศจิกายน 13th, 2013 | by Divali

0

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เปิดที่ทำการหมู่บ้านบริการประชาชน

นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบีโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ช.หก-> ศก.) และ นายกรสุวรรณ สุภาพันธ์ ช. 7 หก-ศก. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายหมาดดี ผิวดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ. กระบี่ ในโอกาสเปิดที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อความสะดวกในการบริการประชาชนโดยมี นายสาโรจน์ คลองรั้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานและคณะร่วมแสดงความยินดีด้วย ในโอกาสนี้ ช.หก-ศก.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ และความคืบหน้าการสำรวจเส้นทางระบบขนถ่ายถ่ายหินจากท่าเรือบ้านคลองรั้วมายังโรงไฟฟ้ากระบี่

ภาพและข่าว : ฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑