Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 6th, 2015 | by Divali

0

ผู้ว่าฯกระบี่ เดินหน้าพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ ฯ

ผู้ว่าฯกระบี่ เดินหน้าพัฒนา ศูนย์เรียนรุ้ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ต. ห้วยยูง ส่งมอบคืนให้ จังหวัดกระบี่

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่จะปรับปรุงแก้ไขแก้ไขเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาการปลูกผัก การเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ

ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ ๔๖๒ ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์ม
๑๕o ไร่ ปาล์มมี่อายุ ๒๕ ปี ซึ่งรายได้ที่มาจากปาล์ม ปีละ ๖oo,ooo บาท

ในสวนปาล์มจะมีการปลูกพืชแซม เช่น อ้อย สบู่ดำ กระถินเทพา และสับปะรด จะมีชาวบ้านมาขอเช่าที่ปลูกผักปลอดสารพิษ รายได้ที่มาจากการปลูกผักปลอดสารพิษ จะแบ่งให้กับ ม.เกษตรศาสตร์ ๔o % อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 4o ไร่

มีเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ คน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงวัวพันธุ์กำแพงแสน และแพะ จำนวน 50-60 ตัว

ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดแผนการเรียนการสอน เน้นหลักสูตรการท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาสถานที่โดยที่ อาคารชั้นบนสุดจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องพัก เพื่อต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน หรืออบรม สัมมนาต่างๆได้เข้าพัก โดยระบุจำนวนที่ ๘o-๑oo คน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑