Guest Relation

Events

Published on พฤศจิกายน 9th, 2013 | by Divali

0

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ พบปะผู้นำศูนย์บริหารกิจการอิสลามและองค์กรมุสลิมประจำจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑