Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤษภาคม 6th, 2015 | by Divali

0

ผวจ.กระบี่ ต้อนรับ พันโทเอนก ยมจินดา

6 พ.ค.58/09.00 น. ผวจ.กระบี่ ต้อนรับ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในการเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ. ห้องประชุมศาลากลาง จ.กระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑