Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 7th, 2016 | by Divali

0

ปีใหม่ ผู้ว่าใหม่ นำคณะลงพื้นที่บ้านเกาะกลางร่วมเกี่ยวข้าวใหม่ “การทำบุญกินข้าวใหม่”

ปีใหม่ ผู้ว่าใหม่ นำคณะลงพื้นที่บ้านเกาะกลางร่วมเกี่ยวข้าวใหม่ “การทำบุญกินข้าวใหม่”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกิจกรรม “เกี่ยวข้าวปีใหม่ ข้าวใหม่” ณ บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ นายประวัติ คลองรั้ว ประธานกลุ่มชาวนาบ้านเกาะกลาง และสมาชิก ตลอดจนชาวบ้านตำบลคลองประสงค์ให้การต้อนรับ มีผู้มาร่วมงานกว่า 100 คน

พื้นที่บ้านเกาะกลางมีแปลงนาข้าวที่ปลูกอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่กว่า 100 ไร่ โดยกลุ่มชาวนาได้เริ่มปลูกดำเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พันธุ์ข้าวที่ปลูกคือข้าวพันธ์สังข์หยดมีสภาพสมบูรณ์ขณะนี้ได้ออกรวงสุกเหลืองอร่ามสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว สำหรับพันธุ์ข้าวสังข์หยดที่ปลูกในพื้นที่บ้านเกาะกลางนั้น มีรสชาติดีกว่าข้าวข้าวสังข์หยดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งคงเป็นเพราะดินแถบนี้เป็นดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะกลางทะเล และจากสภาพพื้นที่เป็นที่ที่มีน้ำเค็มท่วมถึงจึงมีลักษณะเด่นคล้ายข้าวหอมมะลิที่ปลูกในในทุ่งกุลาร้องไห้ ทำให้ข้าวสังข์หยดที่เกาะกลาวมีรสชาติ หอม นุ่ม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ปัจจุบันราคาจำหน่ายข้าวสังข์หยดของชุมชนบ้านเกาะกลางอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-100 บาท แต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากพื้นที่ปลูกมีน้อย เกษตรกรจะมีต้นทุนโดยเฉลี่ย 37,500 บาทต่อการทำนา 1 ไร่

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยดที่ปลูกไว้ภายในแปลงนา ซึ่งปัจจุบัน ข้าวออกรวงสุกเหลืองอร่าม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกันเก็บเกี่ยวกันอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน จากนั้นก็นำข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนำมาตีซึ่งเป็นเครื่องนวดข้าวแบบภูมิปัญญาชาวบ้านให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง ก่อนที่จะนำไปสีกับเครื่องสีข้าวแบบโบราณ เป็นกรรมวิธีของชาวนาในสมัยโบราณที่ปัจจุบันหาดูได้ยาก นอกจากนี้ ก็ได้มีการนำข้าวสังข์หยด มาหุงโดยใช้กระทะขนาดใหญ่ ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง หลังจากข้าวสุกจะมีกลิ่นหอม หลังจากนั้นได้ร่วมกันรับประทานกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งชาวนาในอดีตจะเรียกการนำข้าวในแปลงนามาหุงกินในมื้อแรกว่า “การทำบุญกินข้าวใหม่”

ตลอดเวลาที่ได้ทำกิจกรรมยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมนาข้าว ถ่ายรูปและทำกิจกรรมไม่ขาดสายจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง ของตำบลคลองประสงค์ สามารถสร้างความยั่งยืนและความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑