Guest Relation

Energy

Published on มิถุนายน 17th, 2017 | by Divali

0

ปลูกป่าประชาแบบอาสาในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ตามโครงการรื้อถอนผลอาสิน

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าภาคใต้ กระบี่ ร่วมโครงการ ปลูกป่าชายเลนแบบประชาอาสาในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ตามโครงการรื้อถอนผลอาสิน ปรับสภาพพื้นที่และปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่  ม. 4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 45 – 1- 66 ไร่  กับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 ( เหนือคลอง ) สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

808185

นายเขมญาติ ยมานันตกุล อฟภ. น.ส.นงนุช ไตรธเนศ วศ.11 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าประชาแบบอาสาในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ท้องที่บ้านหัวนอน ม.4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.คลองเขม้า คณะครู นักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงและโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา และชุมชน ต.คลองเขม้า ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

778684

โดยมีนายวุฒิพงศ์ ภริงคาร หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายศรณ์ รักรงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานพิธีเปิด การจัดกิจกรรมการปลูกป่าประชาแบบอาสาในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ท้องที่บ้านหัวนอน ครั้งนี้

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และเป็นการสร้างแหล่งรายได้ของชุมชน สำหรับพื้นที่บริเวณนี้หลังจากที่ได้มีการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์แล้ว ผืนป่าชายเลนแห่งนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ต.คลองเขม้าทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นสาธารณะสมบัติของคนกระบี่ทุกคน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑