Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 12th, 2014 | by Divali

0

ประชุมหารือเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เกาะพีพี

นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เกาะพีพี

เมื่อเวลา 10.00 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยมี นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าวปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เจ้าหน้าที่จากองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เข้าร่วมประชุม

นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานที่ประชุม แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ พื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ และพื้นที่ตามเขตควบคุมมลพิษ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดได้แก่ พื้นที่หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง และประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย กำหนดเขตพื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่เทศบาลเมืองกระบี่และหมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เป็นเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียที่องค์การจัดน้ำเสียรับผิดชอบเพิ่มเติม ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่หมู่เกาะพีพี

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี เป็นระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์ ใช้ร่วมกับระบบเติมอากาศสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 400 ลบ.ม/วัน ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ แนวท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ระบบที่มีอยู่ยังไม่ได้มาตรฐานและยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ที่ประชุมได้หารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียบนเกาะพีพี และมีความเห็นว่า ควรจะให้ องค์การจัดการน้ำเสีย เข้ามาดูแลบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะพีพี โดยให้ องค์การจัดการน้ำเสีย ร่าง MOU ให้กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พิจารณาก่อนจะดำเนินการขั้นตอน MOA ต่อไป

ภาพและข่าว : อบต.อ่าวนาง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑