Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 4th, 2016 | by Divali

0

ประชุมสมาคมสตรีมุสลิม กระบี่และจังหวัดภาคใต้

สตรีมุสลิม 7 จังหวัดภาคใต้ ประชุม สัมนาประจำปี 2559 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่  เพื่อพัฒนาความรุ้ และสร้างความสมานสามัคคี เป็นกำลังแรงใจ สร้างสังคม ที่ดี

สตรีเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว การเป็นมารดา ของครอบครัว หน้าที่ดูแลคนในบ้าน เป็นภาระหนัก ในปัจจุบัน สตรีผุ้ดูแล ต้องรับรู้สังคมและความเป็นไป นอกบ้านเข้าใจความเป็นอยุ่ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อมาปรับพัฒนา ดูแลคนในบ้านโดยเฉพาะเด็ก ๆ ในการดูแล ต้องมีสุขภาพดี รู้เท่าทัน สังคม เรียนรุ้จากในครอบครัวก่อนจะออกสู่โลกกว้าง

การประชุมองค์กรสตรีมุสลิมในปัจจุบัน เปิดสู่การรับรู้ของสังตมกว้างขึ้น จึงต้องมีการแลกเเลี่ยน ความรุ้ ความคิดเห็น จากสตรีหลากหลายอาชีพ ด้วยภาวะเศรษฐกิจ สตรีมุสลิมต้องทำงานนอกบ้านมากขึน ในขณะเดียวกัน ต้องมีหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวเหมือนเดิม การรับรุ้โลกภายนอก ในทุก ๆด้าน จึงมีความจำเป็น ในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ด้วยความรัก ความเข้าใจ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑