Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 9th, 2015 | by Divali

0

ประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แสดงความยินดี และขอบคุณบุคคลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกระบี่

ประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ แสดงความยินดี และขอบคุณบุคคลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกระบี่

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา13.00 น.ได้มีการประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น4) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมีนางประหยัด ศรีบุญชู กรรมการเลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในโอกาสนี้สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้ถือโอกาสแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้และองค์พ่อจตุคาม รามเทพ แก่บุคคลต่างๆที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ นายชัด อุบลจินดา ฮีโร่กระบี่ นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี ช่างภาพผู้ถ่ายคลิป “ฮีโร่กระบี่” นายเอนก ลิ่มศรีวิไล ปริญญาปรัชญาดุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธ์ุพืช ผู้ซึ่งเป็นนักปรับปรุงพัฒนาปาล์มน้ำมัน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ ร.อ.ประภาส สายสุวรรณ รางวัลพ่อดีเด่นจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558

นอกจากนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนตัวแทนระดับจังหวัดกระบี่ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา และได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกับเงินก้อนแรกจำนวน 100,000 บาทที่นายพิเชษฐ พันธ์ุวิชาติกุล ได้มอบให้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2558 วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผ่านนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เพื่อตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบความเจ็บป่วยที่ยากไร้

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑