Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 11th, 2013 | by Divali

0

ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๒๔ การศึกษา ๒๕๕๖

ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๒๔ การศึกษา ๒๕๕๖ — ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการของสมาชิกในองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี นายภูมิชัย สุววณภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ เหล่าสมาชิก นักเรียนนักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การประชุมวิชาการของสมาชิกในองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพฯ และสมาชิกองค์การฯ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำ แสดงความสามรถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลในทุกๆด้าน

โดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การสอน ๑๐๘ อาชีพ การบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center รวมทั้ง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ทำให้ตอบโจทย์ความรู้ความสามรถ การแสดงออกถึงศักยภาพได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ ดังคำขวัญในการประชุมที่ว่า

องค์การวิชาชีพยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม มีทักษะพร้อมความรู้ สู่ผู้นำอาเซี่ยน”

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑