Guest Relation

Energy

Published on เมษายน 30th, 2018 | by Divali

0

ประชาชนรอบพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน EHIA ในเวที ค.3

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

ประชาชนรอบพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน EHIA ในเวที ค.3

ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 799 คน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 โดยเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส ตามกฎหมาย เพื่อให้การศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

S__66560110S__66560109

วันนี้ (28 เมษายน 2561) นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ซีคอท จำกัด โดยมีว่าที่ พ.ต.ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ และนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 799 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑