Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 7th, 2015 | by Divali

0

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ในช่วงปิดภาคเรียน เยาวชนผู้ชาย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันนี้ (6 เมษายน 2558) เวลา 9.00 น.บรรยากาศที่วัดวัดธรรมวุธสรณาราม อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกระบี่ พระครูปริยัติธรรมาวุธ เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ ประชาชนชาวตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้น โดยสามเณรทำการอุปสมบทหมู่ จำนวน 57 รูป พระครูปริยัติธรรมาวุธ

เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง กล่าวว่า สำหรับการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อนทางวัดธรรมวุธฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 57 รูป ซึ่งการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างผลบุญให้แก่บิดามารดา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ทำการบรรพชา สามเณรจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติธรรม การรักษาศีล, ฝึกฝนปฏิบัติธรรม, ทำสมาธิ สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนและเป็นคนดีในสังคมได้ด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑