Guest Relation

Very Krabi

Published on เมษายน 15th, 2016 | by Divali

0

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
น้ำผึ้งแท้บ้านไหนหนังผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง เป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติจากความหลากหลายของดอกไม้นานาชนิด จากป่าชายเลนในพื้นที่ เช่น ดอกแสมขาว ดอกหลายลิง ดอกลำพู และดอกตะบูน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มอนุรักษ์ ที่ต้องการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ โดยอาศัยผึ้งเป็นตัวกลางในการขยายพันธุ์ จึงได้เริ่มเลี้ยงผึ้งโพรงขึ้น และนำผลผลิตจากผึ้งโพรงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่เหลว สบู่ก้อน ผสมผสานภูมิปัญญา สมุนไพรท้องถิ่น ผลิตแชมพูและครีมนวด บำรุงเส้นผม ดอกอัญชัน ทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เริ่มการผลิต เพื่อพัฒนาเป็น สินค้าประจำตำบล ที่สามารถเพิ่มรายได้ จากการทำอาชีพ ประมงและทำสวน ที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนบ้านไหนหนัง ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งปี การเลี้ยงผึ้ง จึงเป็นอาชีพเสริมรายได้ และช่วยรักษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่ชุมชน.ให้มีความยั่งยืนเพราะป่าชายเลนเป็นพื้นที่อนุบาลของสัตว์ทะเลตัวอ่อน ที่จะเจริญเติบโตขยายพันธุ์เป็นความสมบูรณ์ ของทรัพยากรอาหารทะเล ซึ่งเป็นอาชีพที่มร้างรายได้ให้ชุมชนไหนหนังมานานจนเป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งอาหารทะแหล่งหนึ่งของ จังหวัดกระบี่
รายได้จากอาชีพเสริมนี้ วิสาหกิจชุมชนบ้านไหนหนัง แบ่งรายได้บางส่วนเพื่อเก็บไว้เป็นกองทุนอนุรัฏษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่
52 หมู่ 3 ต.เขาคราม อ. เมือง จ.กระบี่..087 8941901

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑