Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 13th, 2015 | by Divali

0

นายก อบต.อ่าวนางพบปะคณะครู นักเรียน และให้โอวาทคณะผู้เดินทางไปร่วมแข่งขันวิชาการด้านศาสนาอิสลามระดับประเทศ และอบรมครูผู้สอนศาสนา ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยประธานสภา ปลัดอบต.อ่าวนาง ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.อ่าวนาง ร่วมส่งคณะครู และนักเรียน ที่เดินทางไปแข่งขันวิชาการด้านศาสนาอิสลามระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ และสถาบันอัรรอบิตี หมู่ 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำหรับโครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอนศาสนา สตรีมุสลิม และนำนักเรียนไปแข่งวิชาการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้สนับสนุนกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีการแข่งขันตอบปัญหาฟัรดูอีน การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันอ่านและท่องจำอัลกุรอ่าน การขับลำนำอะนาชีด การกล่าวสุนทรพจน์ การอัญเชิญอัลกุรอ่าน และขอดุอา ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คณะเข้าร่วมอบรม ทั้งคณะครูและนักเรียนแต่ละช่วงชั้น ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการแข่งขันวิชาการทางศาสนาอิสลาม

ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด จนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวิชาการทางศาสนาอิสลามระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้ ตำบลอ่าวนางมีตัวแทนนักเรียนไปแข่งวิชาการจำนวน 8 คน คณะครูสอนศาสนาอิสลาม 10 คน ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านศาสนาอิสลาม และอบรมสัมนาที่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนในตำบลอ่าวนาง สร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลอ่าวนาง ตนเองและครอบครัว และยังได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน และนำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาพัฒนาการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตำบลอ่าวนางต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑