Guest Relation

Energy

Published on กุมภาพันธ์ 6th, 2017 | by Divali

0

ตัวแทนภาคประชาชนอำเภอคลองท่อมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่

ตัวแทนภาคประชาชนอำเภอคลองท่อมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่

วันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา9.30น. นายวรพงศ์ มุกดามนตรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.คลองท่อม ได้เป็นตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอคลองท่อมได้เข้ายื่นหนังสือแสดงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งปลัดอาวุธโสอำเภอคลองท่อม ซึ่งเป็นประธานในการประชุม เป็นผู้รับมอบหนังสือ ในระหว่างการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตกำนัน ประจำเดือนของอำเภอคลองท่อม โดยมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 421 คน ณ อาคารหอประชุมอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้นายวรพงศ์ มุกดามนตรี ประธานชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองท่อม ได้กล่าวว่า ในภาพรวมของอำเภอคลองท่อมประชากรเกือบทั้งหมดให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ภาคใต้มีความมั่นคงด้านพลังงาน และเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑