Guest Relation

NEWS

Published on พฤษภาคม 22nd, 2016 | by Divali

0

” ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภับเงียบ ลดโรค “

” ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภับเงียบ ลดโรค “

ร่วมรณรงค์ในวัน 31 พฤษภาคม วันงดสูปบุหรี่โลก…GEN Z GEN STRONG ..สร้างกระแส เยาวชนห่างไกลจากการสูบบุหรี่ เพื่อปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดจาการสูบบุหรี่ในอนาคต ให้ตระหนักถึงภัยจากการสูบบุหรี่

เพราะควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นสารพิษ 250 ชนิด และกว่า 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง บุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดโรคร้ายแรงมากมาย รวมทั้งมะเร็ง 12 ชนิด ที่สำคัญและเป็นกันมาก คือมะเร็งปอด โรคหัวใจ และเส้นเลือดสมอง ผุ้สูบบุหรี่ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคเหล่านี้ โดยแต่ละคนอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 12 ปีและป่วยหนัก เป็นเวลา 2 ปีก่อนเสียชีวิต
ขณะนี้เยาวชนอายุ 15 – 18 ปีติดบุหรี่แล้วถึง 353,898 คน ซึ่งเด็กไทยสูบบุหรี่ ทุก ๆ10 คนนั้น 7 คนจะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต นั่นคือเด็กไทย 247, 728 ตนที่ติดบุหรี่แล้ว จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตครึ่งหนึ่งหรือ 123,864 คน จะป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

จะปกป้อง GEN Z ได้อย่างไร ? แสดงศักยภาพให้สังคมเห็นว่า เราเป็น GEN Z  รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าบุหรี่  ใช้ Social media เพื่อบอกให้สังคมรู้ว่า เราคืออนาคตของประเทศและเราเลือกที่จะทำสิ่งดีๆแก่ตัวเองและสังคม นอกจากนี้ ต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวร่วมในการปกป้อง GEN Z  จากบุหรี่

1. ครอบครัว ร่วมกันทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ หากยังมีสมาชิกในครอบครัวที่เลิกบุหรี่ไม่ได้ ก็ชวนกันให้กำลังใจให้เลิกได้สำเร็จ ไม่สูบบุหรี่ในบ้านและไม่สูบบุหรี่ให้เด็ก ๆ เห็น และปกป้อง ส่งเสริมให้ลูกหลานเป็น  GEN  Z    GEN STRONG

2. รัฐบาล เร่งให้มีมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลดการเข้าถึงยาสูบของเด็ก เช่น ห้ามขายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามแบ่งขาย และห้ามการผลิค ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ เพื่อดึงดูดเด็ก  กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีระบบและมาตรการในการบังคับใช้กฏหมาย ให้สถานที่สาธารณะต่างๆ เป็นเขคปลอดบุหรี่ รวมทั้งควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษัทบุหรี่ และโรงพยาบาลต่างๆ พัฒนาระบบในการช่วยเหลือให้ผู้สูบบุหรี่ เลิกให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูบบุหรี่ ที่เป็น เยาวชน

3.สื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ เพื่อให้สังคมตระหนักว่าบุหรี่เป็นสินค้าที่ไม่ปกติและเป็นยาเสพติด ฆ่าผู้บริโภค  ร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ และสนับสนุนมาตรการควบคุมยาสูบของรัฐบาล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑