Guest Relation

Energy

Published on พฤศจิกายน 30th, 2017 | by Divali

0

ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และของประเทศ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น
1556887                                    1556888
พลังงานจังหวัดกระบี่ โดยนายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี ร่วมกับกฟผ.กระบี่ นำโดย นายศิพัฒน์ หลีกภัย วิศวกรระดับ 10 นสว-ศก.(หก-ศก.) ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และของประเทศ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ โดยมี นางพิมพ์ใจ แซ่อึ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ฝ่ายบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมรับฟัง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑