Guest Relation

Travels

Published on กรกฎาคม 11th, 2016 | by Divali

0

ชาวอำเภอเทพา ร่วมกับ กฟผ. จัดงาน “เทพาเฟสติวัล”ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเทพาและภาคใต้ตอนล่าง

“เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30-18.00 น. ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จ.สงขลา

เพื่อแสดงอัตลักษณ์และของดีอำเภอเทพาทั้งอาหารการกินประเพณีวัฒนธรรม เมืองแห่งสุขภาพและเมืองแห่งกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเทพา และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่จากศิลปินบ่าววี การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมีเป้าหมายจัดเป็นงานประจำปี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จ.สงขลา

ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอำเภอเทพา กล่าวว่า อำเภอเทพา และ กฟผ. ร่วมกันจัดงาน THEPHA Festival ซึ่งนับเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันรายออีดิ้ลฟิตรี หรือวันเฉลิมฉลองหลังเดือนรอมฎอน โดยเนรมิต บริเวณเทพาบีชรีสอร์ท

สำหรับการจัดงาน ภายในงานมีการแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 เทพา เมืองอุดมอาหารการกิน “ของดีประจำตำบล” ส่วนที่ 2 เทพา เมืองรุ่งเรืองเรื่องทำกิน “เมืองเกษตร เมืองปศุสัตว์” ส่วนที่ 3 เทพา เมืองมีรากเหง้า “เล่าเรื่องเมืองเทพา”โดยอาจารย์มกุฎ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์ ส่วนที่ 4 เทพา เมืองพหุวัฒนธรรม “การแสดงพื้นบ้านชายแดนใต้” ส่วนที่ 5 เทพามหาสนุก “ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังบ่าววี” ส่วนที่ 6 เทพาเลื่องลือไก่ทอด “มีการแข่งขันแชมป์ไก่ทอดเทพา” และส่วนที่ 7 เทพา เมืองสุขภาพ “กีฬาชายหาด กีฬาฮาเฮ และ Chairity run” นอกจากนี้จะมีการอ่านบทกวี จิตวิญญาณแห่งเมืองเทพา โดยอาจารย์อนุสรณ์ นินวน นักเขียนชาวเทพา

การเสวนาในหัวข้อ เมืองเทพาก่อนจะถึง 740 ปี การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ การแข่งขันกีฬา แข่งขันการทำอาหาร การจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอเทพา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว กว่า 5,000 คน ทางอำเภอมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องสถานที่จัดงาน ที่จอดรถ ไว้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยว ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.30-18.00 น.

ด้านนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวว่า ชาวอำเภอเทพา และ กฟผ. ร่วมกันจัดงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวเทพาและจังหวัดใกล้เคียงจะมีความสุขกับของขวัญที่ กฟผ. และอำเภอเทพามีความตั้งใจมอบให้กับทุกคน โดยเฉพาะร้านนิทรรศการของ กฟผ. ได้เตรียมสิ่งดีๆมามอบให้ ทั้งการแสดงกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. ทำร่วมกับชุมชน มินิเธียร์เตอร์นำเสนอเรื่องราวหลายแง่มุมของ กฟผ. ที่หลายคนไม่เคยรู้ และกิจกรรมที่จะสร้างความบันเทิงอีกมากมาย

“กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อความสุขของคนไทย และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน โดยยึดแนวทาง “โรงไฟฟ้าอยู่ที่ใด สังคมอยู่ดีมีสุข” ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีโรงไฟฟ้าจะนะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ช่วยให้พี่น้องชาวภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ กฟผ. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเทพาให้เป็นโรงไฟฟ้าของชาวเทพา โดยเปิดโอกาสให้ชาวเทพามีส่วนร่วมในการออกแบบโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดย กฟผ. และชุมชนจะเดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาไปด้วยกัน เพื่อให้เป็นโรงไฟฟ้าแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทพาและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา นำพาเศรษฐกิจของภาคใต้ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป”

นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา กฟผ. กล่าวว่า งาน THEPHA Festival เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดขึ้นเพื่อแสดงอัตลักษณ์และของดีอำเภอเทพาทั้งอาหารการกินประเพณีวัฒนธรรม เมืองแห่งสุขภาพเมืองแห่งกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอเทพา และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงหลังเทศกาลเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เป็นงานท่องเที่ยวที่ ชาวอำเภอเทพาตั้งใจจัดขึ้นและต้องการให้อยู่คู่กับอำเภอเทพา จ.สงขลา

เพื่อให้อำเภอเทพาเป็นเมืองพักไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป และยืนยันว่าโรงไฟฟ้าเทพาจะเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ชุมชนจะมีส่วนร่วมและจะมีการพัฒนาเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

“ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และทุกจังหวัดมาเที่ยวงาน THEPHA Festival ครั้งที่ 1 “เทพามหาสนุก แหล่งรวมความสุขของทุกคน” ประจำปี 2559 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น.”

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑