Guest Relation

NEWS

Published on ธันวาคม 10th, 2013 | by Divali

0

ชาวพัทลุงแห่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มปีนี้แสนไร่

ชาวพัทลุงแห่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มปีนี้แสนไร่ พร้อมเดินหน้าเตรียมพื้นที่ปลูกเพิ่มอีกเฉียด 2 แสนไร่ ปีཱུ ด้านสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุงเริ่มเดินเครื่องสกัดปาล์มน้ำมัน วันละ 120 ตัน

นายโอภาส หนูชิต ประธานสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุงมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 2556 มีพื้นที่สวนปาล์มใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ไร่ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อีกไม่ต่ำกว่า 200,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มเหลืออยู่อีกประมาณ 40% เท่านั้นจำนวนหลายแสนไร่ โดยเฉพาะริมทะเลสาบสงขลาระหว่างพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์ม น้ำมันที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุงนั้น ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาทจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 100-120 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มสดได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5.20 บาท/กิโลกรัม จากราคาเดิมอยู่ที่ 3.80 บาท/กก. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาขยับขึ้น เพราะผลผลิตปาล์มมีปริมาณน้อยจากผลกระทบภาวะน้ำท่วมภาคใต้ และขณะนี้ตลาดมีความต้องการน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มปาล์มไม่น่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับยางพารา เพราะเป็นพืชเกษตรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการบริโภคและพลังงาน โดยการนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลได้ด้วย

แหล่งข่าวจากสถาบันการ เงินเปิดเผยว่าปัจจัยที่ทำให้ปาล์มน้ำมันราคาขยับขึ้น เพราะไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ และมีการนำปาล์มน้ำมันไปผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น ดังนั้นหากจะทำให้ราคาปาล์มดีจะต้องไม่มีนโยบายนำเข้า และสนับสนุนให้นำไปใช้ในภาคพลังงานมากขึ้น ซึ่งเมื่อปี 2554 ราคาปาล์มน้ำมันเคยขยับขึ้นถึงกิโลกรัมละ 9 บาทมาแล้ว

ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑