Guest Relation

Energy

Published on กุมภาพันธ์ 1st, 2019 | by Divali

0

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #ใหม่ #กฟผ #มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

” ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม่ “
กฟผ. ได้เปิดตัว ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking ซึ่ง กฟผ. ได้จัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น เริ่มการใช้งานฉลากเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นวันแรก
.
‍ ฉลากเบอร์ 5 บอกอะไรเราบ้าง?
– หมายเลข 1 บอกระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดคือ 3 ดาว
– หมายเลข 2 บอกประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากฯ
– หมายเลข 3 บอกค่าไฟฟ้าต่อปี ใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและประมาณค่าไฟฟ้า
– หมายเลข 4 บอกค่าประสิทธิภาพ ใช้ในการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
– หมายเลข 5 บอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งยี่ห้อ ชื่อรุ่น ขนาดเพื่อให้สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้
– หมายเลข 6 บอกเว็บไซต์ของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
.
#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #ใหม่ #กฟผ #มาตรฐานการประหยัดพลังงาน


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑