Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤษภาคม 22nd, 2015 | by Divali

0

จ.กระบี่ เตือนประชาชนระวังอันตรายอันอาจเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 21 ถึง 25 พฤษภาคมนี้

ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤษภาคมนี้ ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรง มีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 4 – 5 วันนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม สำหรับชาวเรือและชาวประมงให้ระมัดระวังในการเดินเรือ

ขณะเดียวกัน จังหวัดกระบี่ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามตรวจสอบเขื่อน ฝาย อ่างและคันกั้นน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ของเอกชน จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์

รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์จาก “มิสเตอร์เตือนภัย” ที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงภัยแจ้งข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑