Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 7th, 2014 | by Divali

0

จัดกิจกรรมปลูกข้าวสังข์หยด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

ปอร์ต ตะโกลา และกระบี่ฟันปาร์ค  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  จัดกิจกรรมปลูกข้าวสังข์หยด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

วันที่ 6 สิงหาคม 2557  ณ  สวนอิศระ  บ้านแหลมโพธิ์  หมู่ที่ 6 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  นายพระนาย  สุวรรณรัฐ  อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกข้าวสังข์หยด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  82 พรรษา  วันที่ 12 สิงหาคม  2557  โดยมีพลเรือเอก สุริยา  ณ  นคร ผู้แทนปอร์ต ตะโกลา (Port Takola) และกระบี่ฟันปาร์ค  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  มีนายชวน  ภูเก้าล้วน  ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายหราบ  หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ผู้บริหาร ส.อบต. ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  แขกผู้มีเกียรติ  คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ และประชาชนบ้านแหลมโพธิ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พลเรือเอกสุริยา  ณ  นคร  ผู้แทนปอร์ต ตะโกลา กล่าวว่า  บ้านแหลมโพธิ์ แห่งนี้ ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา ทำสวน แต่ในปัจจุบัน ชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ จึงไม่มีการทำนามานานกว่า 30 ปีแล้ว ทางด้านทายาทของพระยาคงคาธราธิบดี จึงคิดพัฒนาสวนอิศระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพื่อสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ โดยการรื้อฟื้นการปลูกมะพร้าว ปลูกข้าว  โดยเลือกปลูกข้าวสังข์หยด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สืบเนื่องจากกระแสพระราชเสาวนีย์ เรื่องคุณภาพของข้าวพื้นเมืองพันธุ์สังข์หยด และพระราชดำริให้เผยแพร่ และรักษาพันธุ์ข้าว โดยมีกำหนดการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวในวันพ่อแห่งชาติ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑